بدون موضوع

شماره : 19398 پنج شنبه 20 آبان 1395

نویسنده : کورش شجاعی shojaee@khorasannews.com

بنده خدا هنوز 43 بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود که در آستانه دومین ماه پاییز، همین چند روز پیش ناگهان گل وجودش پژمرد و از خانه کوچک اما پر مهر و محبتی که در آن با همراهی مهربانانه و فداکارانه همسر نجیب و زمانه سازش، دو دختر خوب و مهربان پرورانده بود-  حتی بی فرصت خداحافظی – راهی خانه ابدی شد. قلب حمید به باتری تقویت کننده نیاز داشت و اگرچه پزشک برای تهیه این وسیله تاکید می‌کرد اما گویا او چندان جدی نمی‌گرفت، تعدادی از بستگانش در حاشیه مجلس ترحیم می‌گفتند هزینه دستگاه و عمل جاگذاری آن، علت اصلی امروز و فردا کردن خدا بیامرز در انجام آن....

منبع : « سرمقاله » |شاید قلب حمید باز هم می‌تپید اگر ...
برچسب ها :