یادداشت

شماره :19411 یکشنبه 7 آذر 1395

نویسنده : کورش شجاعی shojaee@khorasannews.com

قتل عام، سربریدن و سوزاندن انسان ها برای داعشیان به کاری عادی و معمولی تبدیل شده، این جنایتکاران، وحشی گری و خونخواری را به اوج رسانده اند گرچه تاریخ قتل عام ها و خون ریزی های فراوانی را ثبت کرده اما این جانیان طی این چند سال انواع جنایت هایی را مرتکب شده اند که شاید نتوان سابقه ای در تاریخ برای آن پیدا کرد.

انفجار پنج شنبه گذشته در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی در منطقه الشوملی حله عراق که به شهادت 80 نفر (بنابر آمار اعلام شده تا هنگام تنظیم یادداشت) منجر شد دیگر بار عمق جنایت پیشگی تروریست های تکفیری را پیش چشم مردم جهان قرارداد اما چند نکته درباره این جنایت فجیع؛

انتظار از دولت عراق

انفجار تانکر بنزین در پمپ بنزین آن هم در حالی که هفت اتوبوس حامل زائران مشغول سوخت گیری بودند اولا به روشنی نشان می دهد که با وجود همه تدابیر و حلقه های امنیتی هنوز «خلاء های امنیتی» بزرگی در عراق وجود دارد که به دلایل گوناگون دولت و نیرو های نظامی امنیتی و پلیس عراق موفق به حل این معضل اساسی که جان انسان ها را تهدید می کند نشده اند. باید کاری....

منبع : « سرمقاله » |زائران فرزند پیامبر (ص) را چرا سوزاندند؟
برچسب ها : عراق ,زائران